Εταιρία | Καταστήματα

Κεντρικό Κατάστημα

Έκθεση

Εσωτερική  Περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης
Φανάρι Κορδελιού - Τ.Κ. 56334 - Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 688.180
Fax. 2310 688.170

Φράγκων 12, Κέντρο, Θεσσαλονίκη

Τηλ./Fax: 2310 414 624

Copyright © 2011 Data Wood All rights reserved.Powered by Softways S.A.